Kristýna Petříčková

Kristýna Petříčková

 

Vzdělání:

 • 2018: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, habilitace v oboru Výtvarná umění
 • 2015-doposud: ​Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, doktorské studium v oboru Výtvarná umění
 • 1999-2005: Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, atelier Design II.
 • 1994-1998: Střední uměleckoprůmyslová Uherské Hradiště, obor Propagační malba

 

Praxe:

 • 2015 – dosud: vedoucí ateliéru Design oděvu, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
 • 2008-dosud: pedagog, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
 • 2004-2008: pedagog výtvarného a grafického oboru, Základní umělecká škola R.Firkušného Napajedla

 

Oblast odborného/uměleckého zájmu:

 • ​Dějiny odívání, oděvní výtvarnictví, estetika, umění, design

 

Oblast odborného/uměleckého zájmu:

 • ​Dějiny odívání, oděvní výtvarnictví, estetika, umění, design

 

Přehled tvůrčí činnosti:

 • 2020: Flora a littera – motiv květin v umění, kolektivní výstava, Hustopeče
 • 2019: Návraty – výstava absolventů SUPŠ Uh. Hradiště, kolektivní výstava, Uherské Hradiště
 • 2019: Petříčková, Kristýna. Tradiční lidový oděv v Blatničce a Blatnici pod Sv. Antonínkem na Uherskoostrožsku. Dotisk 1. vydání, Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019.
 • 2019: Výstava Vivat Grácie, státní zámek Litomyšl
 • 2018: Petříčková, Kristýna. Tradiční lidový oděv v Blatničce a Blatnici pod Sv. Antonínkem na Uherskoostrožsku. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, s. 332, ISBN 978-80-7475-817-8
 • 2018: fotoeditorial na téma dialogu tradičního a módního oděvu, Harper’s Bazaar
 • 2018: Výstava Inspiration by tradition, Evropský parlament, Brusel
 • 2018: Výstava Pod povrchem ornamentu II, Městské muzeum a galerie Hustopeče
 • 2018: Výstava Oděv v běhu staletí, Muzeum Napajedla
 • 2017 – 2018: Projekt Výzkum lidové oděvní kultury ve vybrané lokalitě ČR
 • 2017: Výstava Pod povrchem ornamentu, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
 • 2017: Unikátní rekonstrukce fěrtochu z Uherskoostrožska z konce 19. století
 • 2017: Rekonstrukce hedvábné kordule z Uherskoostrožska z konce 19. století
 • 2016: Rekonstrukce koruny krále z let 1890-97 pro  Jízdu králů ve Vlčnově (UNESCO)
 • 2016: Rekonstrukce francouzského renesančního čepce z 2.poloviny 16.století
 • 2016: 6.5.-21.8. Výstava Budoucnost tradice, vystavující a spolukurátor výstavy, Regionální muzeum Mikulov
 • 2016: rekonstrukce dámské renesanční síťky z roku 1490, Itálie
 • 2015: 23.6.-31.12. Výstava Budoucnost tradice, vystavující a spolukurátor výstavy, Moravské zemské muzeum v Brně
 • 2015: 22.10.-29.11. IV. Napajedelský výtvarný salon, kolektivní výstava, Napajedla
 • 2015: 11.9.-21.10. Výstava Oděv v běhu staletí, vystavující a kurátor výstavy, Uherské Hradiště
 • 2015: Rekonstrukce mužského oděvu s pokrývkou hlavy ze 14. století
 • 2015: Rekonstrukce obřadního ženského pentlení z Vlčnova 
 • 2015: Rekonstrukce svatebních šatů královny Marie Habsburské z roku 1520
 • 2015. Rekonstrukce dámského italského oděvu z počátku 16. století
 • 2015: Rekonstrukce ženského oděvu ze 14.století
 • 2015: Rekonstrukce ženské pokrývky hlavy z poloviny 14.století
 • 2015: Workshop výroby obřadní krojové součástky z Vlčnova v rámci Jízdy králů ve Vlčnově patřící pod UNESCO, seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva
 • 2015: Rekonstrukce mužské pokrývky hlavy (tzv. chaperon) z 15.století, Burgundsko
 • 2015: Folklorika – Ke kroji daleko i blízko, Česká televize. Představení vlastní tvůrčí a pedagogické činnosti na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
 • 2015: Rekonstrukce ženské pokrývky hlavy ze 14.století
 • 2014: Rekonstrukce obřadního ženského pentlení z Vlčnova 
 • 2014: Rekonstrukce renesančního ženského korzetu z Německa, rok 1520
 • 2014: Rekonstrukce látky vytvořené na základě dochovaného fěrtůšku z Blatnice pod Svatým Antonínkem, počátek 20.století
 • 2014: Dolce Vita, fotoeditorial vlastních rekonstrukcí v dialogu s prvky oděvu vybraných českých módních návrhářů, projekt s fotografkou Karin Zadrick a Dolce Vita
 • 2014: Odborná přednáška na téma Rekonstrukce slavnostního kroje a její aplikace v praxi, Městské muzeum a galerie Hustopeče
 • 2014: Rekonstrukce obřadního ženského pentlení z Vlčnova 
 • 2014: Rekonstrukce renesančního ženského korzetu z Německa, rok 1520
 • 2014: Rekonstrukce tkaniny vytvořené na základě dochovaného fěrtůšku z Blatnice pod Svatým Antonínkem, počátek 20.století
 • 2014: Rekonstrukce ženského burgundského dvorského oděvu z 15.století pro skupinu historických tanců Vere Gratia
 • 2014: Rekonstrukce součásti ženského obřadního pentlení z Kunovic tzv. klobúk. Vytvořeno v rámci projektu Nová stálá expozice Slovácko pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
 • 2014: Rekonstrukce obřadního pentlení z Mařatic z roku 1890, zhotoveno v rámci projektu Nová stálá expozice Slovácko pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 
 • 2013: Petříčková, Kristýna. Lidový oděv v obci Louka v souvislosti s vývojem lidového oděvu na Horňácku. Louka, 2013, ISBN 978-80-260-4846-6
 • 2013: Přehlídka rekonstrukcí krojových párů z Blatnice na Ostrožsku z let 1890 a 1930 ve spolupráci v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/37.0252 na Slavnostech vína dne 7.9.2013, Uherské Hradiště
 • 2013: Rekonstrukce francouzského renesančního ženského oděvu z konce 16.století
 • 2013: Odborná přednáška na téma Geometrická výšivka, Blatnice pod Sv. Antonínkem
 • 2013: Návrh gotických kostýmů pro skupinu historických tanců Vere Gratia
 • 2013: Odborná přednáška na téma Lidový ženský oděv v obci Blatnice v kontextu s dějinami odívání 
  od počátku 20. století do poloviny 20.století, Blatnice pod Sv. Antonínkem
 • 2013: Rekonstrukce obřadního ženského pentlení z Vlčnova 
 • 2012-2013: Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0252, odborný poradce, supervize rekonstrukce dvou krojových párů z Blatnice pod Sv. Antonínkem, spoluautor rekonstrukce
 • 2012: Sympozium Strážnice, Rekonstrukce ženského lidového kroje z Jarošova, přednáška, Strážnice
 • 2012: Kovářovi žáci, historie zlínské VŠUP 1959-2011, autorská část na výstavě, Praha
 • 2012: Figurama12, módní přehlídka ADO UTB Zlín, Praha
 • 2012: Rekonstrukce obřadních pentlení, Vlčnov 
 • 2011-2012: Zachování tradice krojů, spoluřešitel projektu, výzkumný pracovník, Jihomoravský kraj
 • 2011-2012: Oděv našich předků, spoluřešitel projektu, výzkumný pracovník, Jihomoravský kraj
 • 2011: Rekonstrukce pentlení z Komni, Slovácké muzeum Uherské Hradiště 
 • 2011: Rekonstrukce součásti obřadního oděvu z Komni, Slovácké muzeum Uherské Hradiště 
 • 2011: Rekonstrukce součásti obřadního oděvu z Komni, Slovácké muzeum Uherské Hradiště 
 • 2011: Slavnosti vína, přehlídka krojů, Uherské Hradiště
 • 2011: Figurama 11, módní přehlídka ADO UTB Zlín, Litomyšl
 • 2010: Fashion/Design/Zlin, Muzeum Policie ČR, kolektivní výstava, Praha
 • 2009: Audiovizuální prezentace, Veletržní palác, Národní galerie, Praha
 • 2008: Návrh a realizace historických kostýmů pro mužský vokální kvintet Magna Mysteria
 • 2008: Návrh a realizace historických kostýmů pro mužský vokální kvintet Magna Mysteria
 • 2008: Přehlídka svatebních krojů, spolupráce se Slováckým muzeem, Uherské Hradiště
 • 2006-2008: Návrh a realizace historických kostýmů pro taneční skupinu historických tanců Porta Temporis

 


yna_esence_zmense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CZ

General

Interview for magazine Malovaný kraj, číslo 5, 2011, ISSN 0323-1542, str.14-15

Po rodičích jsem spolu se sestrou zdědila výtvarné nadání spolu s technickým myšlením, které dostali do vínku také moji dva bratři. Za velký klad ve výchově považuji to, že v nás rodiče odmala podporovali citlivé vnímání okolí. To se pak v mém případě “přetransformovalo” do prvních výtvarných projevů a vedlo mě k umění.
Po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti, obor Propagační malba, jsem vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér Design II. Součástí tohoto oboru bylo také studium dějin umění a estetiky – tedy oboru, který se ve zkratce zabývá definicí a hledáním krásného. Tyto znalosti, technické i teoretické, jsou podle mého názoru výborným základem pro mou činnost - textilní výtvarnictví je součástí umění patřící k užitému umění. Pracuji jako pedagog na Univerzitě T.Bati ve Zlíně, kde vyučuji předmět Dějiny odívání a Ateliér design oděvu.
Každý z mých modelů – ať už lidového kroje či historického oděvu - vzniká primárně na základě studie daného období a lokality, dochovaných oděvů, obrazové dokumentace, srovnáváním literárních zdrojů, historického kontextu... Pak následuje zpracování získaných informací, technická dokumentace, střihová konstrukce a samozřejmě otázka volby vhodného materiálu. Není nic výjimečného shánět materiál až v zahraničí. Kromě reálného oděvu či jeho součásti vznikne také dokumentační záznam postupu práce. Součástí je kvalitní fotografická dokumentace hotového oděvu. Mojí snahou je také zachytit vyprávění lidí o kroji, jak si pamatují kroj své rodiny, zvyky, na video dokumentuji rovněž úvazy šátků. Celý tento pracovní proces by se dal nazvat “oděvní archeologií”.
Lidový kroj v sobě nese starobylé prvky historického oděvu , například v podobě použitých motivů - některé současné motivy krojové lidové výšivky podle počítané niti (viz. vzor označený J. Klvaňou “Na ptáčky”) můžeme spatřit už v renesančních dřevorytových vzornících 16.století, dále způsob technologického ušití – fixující výšivka přes vrapy na šorci nebo fěrtochu existuje už několik staletí na renesančních košilích. Kroj je tedy živým záznamem, který navíc může reagovat na dobové podněty. To znamená, že je možné v něm “dekódovat” určitá sdělení z minulosti. A pak už je jen krok k tomu, aby se člověk začal ptát, hledat a tvořit. Je zavádějící posuzovat věc jen z hlediska líbivosti a vkusu 21.století. K poznání a pochopení jsou potřebné informace.
Pečlivá realizace a technologický záznam lidového kroje stejně jako samotný historický oděv jsou pro mě výzvou, která umožňuje najít odpověď . Při tomto bádání a realizaci zjišťujete, jak je daný oděv důmyslně technicky proveden, vše má své místo, důvod. Zároveň dává částečný prostor k výtvarnému projevu nositele (různé varianty motivů výšivek) a to často navíc bez rozlišení oděvních velikostí,tak jak je to běžné v dnešní konfekci. Navíc dřívější přístup k oděvu a oděvním součástem byl odlišný od současného – v mnoha případech provázel člověka velkou částí jeho života nebo se dědil.
Zamyslím-li se nad tím, kdo je mým vzorem, z praxe je učitelem samotný dochovaný oděv , z oblasti teorie je to v tomto směru způsob práce badatelů přelomu 19.- 20.století, především Josefa Klvani, Čeňka Zíbrta, Zikmunda Wintera, Františka Kretze, Reginy Bíbové a Marie Smolkové, Vlasty Havelkové, Madlenky Wanklové. Z 20.století pak Blažena Šotková, Drahomíra Stránská, Miroslava Ludvíková , ze současnosti doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D., dále např. londýnská restaurátorka Janet Arnold – to zejména ve způsobu záznamu dochovaných oděvů či jejich fragmentů. A pak samozřejmě díla výtvarných umělců a literární práce historiků. Vážím si take přijetí a ochotné komunikace s paní PhDr. Romanou Habartovou, Mgr.Martou Kondrovou a PhDr.Ludmilou Tarcalovou ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Na této cestě mě podporuje také moje rodina – především manžel Radek ( profesí kreslíř, malíř a akademický restaurátor), který má k folkloru blízký vztah. Lidové umění je pro něj v jeho tvorbě jedním z inspiračních zdrojů. Velkou podporu mám I ve svých rodičích a ráda bych zmínila i paní Věru Holubovou z Napajedel.
Mezi mé nejposlednější realizace lidového oděvu patří rekonstrukce pentlení nevěsty a dvou družiček z Komni pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, dále pak jarošovský ženský sváteční kroj z roku cca 1914 spolu s dětským oblečením pro batole, mařatské pentlení z roku cca 1890 spolu se svatebním krojem a varianta svatebního kroje ze stejné lokality z období okolo 1914. Rekonstrukce ženského vyšívání z oblasti Dolňácka z konce 19.století – techniku výšivky na struhadélkový a plochý výřez jsem se naučila od paní Šuranské z Bílovic. To mi pak umožnilo zaměřit se lépe na zkoumání a popis postupu práce u starších vzorů a srovnávat jejich vývoj. Vznikne tak kresebný záznam vyšívání, který má obvykle dvě varianty a) původní přesný záznam a b) poměrově přizpůsobený. Je to z toho důvodu, že starší vyšívací tkanina byla hustěji tkaná a i příze byla silnější, prodávaná ve smotcích, takže potřebnou sílu příze si určovala vyšívačka. Aby se dal vzor vyšívat i na dnešní tkaninu, která není tak hustě tkaná, je potřebné vzor někdy co nejvěrněji velikostně přizpůsobit. Dnešní vyšívací příze se také rozplétá na potřebnou sílu, jenže původní hedvábná příze má přece jen jiný charakter. S tím také souvisí hledání a zajištění vhodných dodavatelů materiálu. Ke kompletaci mi přišel do rukou prastarý pás úvodnicové kopřivové krajky na grumle s nádhernou výšivkou z let cca 1850 . Dále pracuji na poválečné ženské dolňácké korduli, u které ručně vyšívám záda. Kromě spolupráce se Slováckým muzeem se chystám také na kroj z Blatničky a Louky...a mimo to také tvorba historického oděvu.
Většina prací je tvořena pouze ručním šitím, záleží samozřejmě na daném období , výšivku provádím výlučně ručně. Vznik takového kroje je sice časově náročnější, ale výsledek je pak autentičtější. U historického oděvu záleží na účelu – zda se jedná o rekonstrukci nebo třeba taneční kostým apod.
Zájemci o mou práci se ozývají z různých stran, i z ciziny.
Staré věci mají v sobě příběh, který stojí za to zaznamenat. Každá část kroje, každý ochotný člověk předávájící své poznatky je střípkem, který dává dohromady mozaiku tvořenou generacemi a promlouvá o naší identitě.

K.Petříčková 17.7.2011

 

 

Kristýna Petříčková

e: kristyna@yna.cz

m: +420 777 615 151

 

 

1hist

Contact
form

contact-arrow

name:

email:

message: